Manifest de Súmate en defensa del català.

Com a membres de l’associació Súmate, ens adrecem als nostres companys i companyes que parlen castellà a Catalunya per explicar per què considerem important defensar la llengua catalana.

Per a nosaltres, la defensa de la llengua catalana no és només una qüestió de preservació lingüística, sinó també de convivència i respecte envers la diversitat cultural que caracteritza Catalunya. En aquest sentit, creiem que la llengua catalana és un element fonamental de la identitat cultural del territori i que la seva preservació és clau per garantir la cohesió social i la integració de totes les persones que viuen a Catalunya.

Entenem que molts castellanoparlants que viuen a Catalunya poden sentir-se allunyats o estranys davant la llengua catalana, però creiem que aquesta barrera lingüística només es pot superar a través del diàleg i la comprensió mútua. En aquest sentit, considerem que la promoció del multilingüisme i la tolerància lingüística és fonamental per a una convivència pacífica i respectuosa entre les diferents comunitats lingüístiques que conviuen a casa nostra.

D’altra banda, també creiem que la defensa de la llengua catalana és una qüestió de justícia lingüística i cultural. Catalunya és un territori multicultural i multilingüe, i la seva riquesa cultural es reflecteix en la seva diversitat lingüística. Com a tal, considerem que totes les llengües que es parlen a Catalunya han de ser respectades i promogudes, i que és important garantir el dret a l’ús i l’aprenentatge de totes les llengües oficials a Catalunya.

En resum, com a membres de l’associació Súmate, creiem que la defensa de la llengua catalana és una qüestió fonamental per garantir la cohesió social, la convivència pacífica i la valoració de la diversitat cultural i lingüística que caracteritza Catalunya. És important que totes les persones que viuen a casa nostra, independentment de la seva llengua materna, puguin parlar i comprendre la llengua catalana, i que es promogui el multilingüisme i la tolerància lingüística com a formes de construir una societat més justa i equitativa per a tothom.

Foto de Josep Lago

Foto: Josep Lago (AFP)